2010. április 26., hétfő

Kétharmad...


Tegnap bebizonyosodott! Két hete még azt írtam, hogy nem földcsuszamlás-szerű a választás eredménye az első forduló után, de mostanra az lett! A Fidesz 263, MSZP 59, Jobbik 47, LMP 16, független képviselő 1 mandátummal bír. Most majd eldől, hogy mennyire potens a FIDESZ politikája, mivel itt már nem lehet mellébeszélés, újjal mutogatás, kifogás. (Kifogás lehet, de csak az elmúlt évek balos politikája, de azt gyorsan le kell zárni). Ez az eredmény hatalmas lehetőség, de felelősség is! Élni kell a lehetőséggel a felelősség tudatában, hisz az ország érdeke, meg a mi, azaz emberek érdeke, mert ebből a helyzetből már el kell lépni... Normális, magyar mértékkel európai kulturált életet akarunk élni! De ott a magyar értékrend! Mert nem kívánunk minden eu-s és amerikai kultúrmaszlagot!!! Sem okoskodást! Tudatosítsuk, hogy mi már Európa részesei vagyunk több mint ezer éve, sok eu-s országot jóval megelőzve. Mutassunk rá, hogy mi már több száz évvel is a hátsónkat veszélybe téve védtük a kontinenst a "nyugatot", hogy a jelenlegi jólétük nekünk is köszönhető! Nem kell történelem órát adni nekik, csak nyissák ki a szemüket, nézzenek minket is egyenrangú félnek, ha már a "klubban" vagyunk...! Ekkor talán lesz értelme ennek a tagságnak... De vagy vele, vagy nélküle Magyarország van és lesz is! Remélem!!!
Hajár Magyarország, Hajrá MAGYAROK!!!

2010. április 24., szombat

Kampánycsend

Ma 0.00 órától holnap estig (hogy meddig ki tudja?) kampánycsend van megint! Hogy mit is jelent? Íme, kimásoltam:

"
Kampánycsendnek Magyarországon azt az választást megelőző időszakot nevezzük, ami alatt tilos a választópolgárok választói akaratának közvetlen befolyásolása. Az 1997. évi C. törvény 41. §-a szabályozza, hogy mi alkalmas a kampánycsend közvetlen befolyásolásra.

A kampánycsend gyakorlati haszna, hogy a szavazók befolyásolása ne történhessen meg közvetlenül a szavazás előtt. A rendelkezés erkölcsi szándéka, hogy amikor a választópolgár a szavazatát leadja, már biztos, korábban kialakult preferenciákkal rendelkezzen, így képviselve szavazatával egy felelős döntést. Magyarországon a kisebb kampánycsendsértéseket a helyi pártküldöttekből és jogászokból álló választási bizottságok vizsgálják ki. A bonyolultabb esteket az Országos Választási Bizottság (OVB) kezeli.

Nem minden demokráciában létezik, például az osztrák választási rendszer sem ismeri a kampánycsend fogalmát. Az új média adta lehetőségek miatt, sok olyan hang van amely kritizálja a kampánycsend intézményét. Jelenleg a hazai kampánycsendtilalom az internet szférájában gyakorlatilag értelmét vesztette.

A magyar választási rendszerben a kampánycsend a szavazást megelőző nap 0.00 órájától a szavazóhelyiségek bezárásáig tart."

És itt az utolsó bejegyzés az érdekes. Idáig mindenki (majdnem mindenki) azt hitte, gondolta, hogy a szavazás napján 19.00 óráig. Na ebből kerekedett ki a (mű)balhé. mert az OVB Mekk Mester tudású és némelyek kinézetű tagjai sem tudtak megegyezni ebben... És minő meglepetés, a két héttel ezelőtti blamázs után, mikor a lemondásukat várta mindenki, már tegnap magas lóról, fenn hordott orral nyilatkozgattak, hibájukat nem elismerve, azt másra fogva... Vörösmarty egyik eposza jut eszembe. Zalán futása, azaz itt a futás most nem Zalán reszortja!

De szakértők zöme is megegyezik abban, hogy idejét múlt létesítmény ez. Hisz retorziója? Szinte semmi! "Kivizsgáljuk!" Hallottuk ezt párszor! A legtöbbször semmi, néha meg majd "búgyet" a balhé...Oszt ennyi!

És ha már tényleg ez van, akkor hogyan lehet, hogy a lakóhelyem környékén az összes autó szélvédőjére az ablaktörlő lapátok alá szépen behelyezve, a nemrég meg-, vagy más pártból átalakult párt szórólap szerű újságja virított reggel! Este 10h körül még sehol nem voltak! Ja, hogy éjfélig csinálták? Persze... Én meg a másik házzal szemben lakom, túl az akácsoron...

Még egy gondolat. Ez nem kimondottan a csendről, hanem a kampányról. A most leköszönő kormánypárt, vagy hozzájuk kapcsolódó társaság a héten bizonyos területeken, a nyertes pártot pocskondiázó újságot hordatott ki a Postával! Szerencsétlen levélkihordók "cumiztak" is rendesen. Amúgy ez az iromány egy napilap betétlapja... Ki fizeti ezt ki a Postának, a kihordók túlóráját emiatt ki fogja megfizetni, ha már arra van kapacitás, hogy leellenőrizzék, hogy tényleg be lettek dobva a postaládákba!?! Ja! És ezen a "terméken" egyik íráson sincs aláírás, de még szignó sem!!! Bátorságra vall! Vagy botorságra!

Mennyi Zalán (bocs Zaza) lesz ebben az országban!!!"
Vörösmarty Mihály: ZALÁN FUTÁSA - Első ének (részlet)

Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?
Századok ültenek el, s te alattok mélyen enyésző
Fénnyel jársz egyedűl. Rajtad sűrű fellegek, és a
Bús feledékenység koszorútlan alakja lebegnek.
Hol vagyon, aki merész ajakát hadi dalnak eresztvén,
A riadó vak mélységet fölverje szavával,
S késő százak után, méltán láttassa vezérlő
Párducos Árpádot, s hadrontó népe hatalmát?
Hol vagyon? Ah ezeren némán fordulnak el: álom
Öldösi szíveiket, s velök alszik az ősi dicsőség.
A tehetetlen kor jött el, puhaságra serényebb
Gyermekek álltak elő az erősebb jámbor apáktól.
Engem is, a nyugalom napján, ily év hoza fényre
Már késő unokát, ki előbb a lányka mulandó
Szépségén függtem gondatlan gyermeki szemmel,
S rajta veszett örömem dalait panaszosra cserélvén,
Hasztalanúl eget és földet kérlelve betölték.
Mégis az ifjúság háborgó napjai múlván,
Biztos erőt érzek: kebelemben nagyra kelendő
Képzeletek villannak meg, diadalmas Ügekről,
S a deli Álmosról, s Álmosnak büszke fiáról,
Párducos Árpádról... Óh hon! meghallasz-e engem,
S nagyra törő tehetősb fiaid hallgatnak-e szómra?
Megjön az éj, szomorún feketednek az ormok, az élet
Elnyugszik, s a fél föld les nyoszolyája; de engem
Fölver az elmúlt szép tetteknek gondja. Derengő
Lelkem előtt lobogós kopiák és kardok acéli
Szegdelik a levegőt: villog, dörög a hadi környék.
Látom, elől kacagányos apák, s heves ifjú leventék
Száguldó lovakon mint törnek halni, vagy ölni,
Zászlódat látom, Bulcsú, s szemem árja megindúl.
Óh hát halljátok, ti hazának gyermeki! szómat,
Későn hangzik már; de magában hordja halálos
Harcok fergetegét, s hű a haladékony időhöz.
Alpár messze terűlt síkján búsongva körűlnéz
A fejedelmi Zalán. Valamint a sárga halálnak
Birtoka, oly szomorú csendes most vára, s előbbi
Pompáját alacson gyásszal fölváltva hanyatlik.
Büszkén állt ezelőtt: ellenségére hatalmas,
Jámbor szívvel jött szomszédnak kedvet ajánló:
Szüntelen a szabados vígságnak zenge zajától.
Mostan mély csendét panasz, és jaj hangja szakasztja,
És az ürült teremen bágyadt lépéssel inognak
Elrémült hölgyek, szívetlen férfiak, és a
Harc veszedelméből sebbel jött csonka vitézek;
Vagy zörgő buzogányokkal diadalmi örömben
A rohanó magyarok jőnek hírt hozni uroktól,
Párducos Árpádtól: mint küzdött gyáva Gelóval
A szörnyű Tuhutum, Nyirségen mint vala harca;
Méni Marót mily sorsra jutott; a büszke Zobornak
Mint vete dárdával rohanó nagy Kádosa véget;
Elmondják, mit tett Nyitránál karja Szabolcsnak,
Tátra magas bércén Bors mint szágulda hadával;
Hogy telepedtek meg szabados kéjökre Sajónál,
Zagyva futó vize mellékén, a szőke Tiszának
Partjain, és felhőbe kelő nagy Mátra tövénél.
S merre Szamos, s az aranyfövenyet hordó Körös omlik
S a kis partú Maros dagadó hullámait önti,
Mint jártak tábort, diadalt mint nyertek időnként;
Ő pedig ül komoran, s amint néz messze Sajónak
Tája felé, s néz Zagyva felé, a szerte virágzó
Téreken elbúsúl, s szeme fényei könybe merülnek:
Szólani kezd, s amint szavait folytatja, rezegve
Meg-megzördül a fegyver düh-emelte kezében:
� hálátlan! ezért engedtem bírni Sajónál,
S Zagyva lementében a gazdag földet, ezért volt
Mindem oly készen hadi szükségére, hogy ő most
Büszke követsége küldvén mindegyre bosszantson?
Hírt ád harcairól azt mondva, hogy én is örüljek
Boldog előmentén, mikoron már szinte körülvesz
Népeivel, s minden részről vad fegyvere csattog.
A hitvány jövevény!... mi egyéb is ez a ravasz Árpád?
Hányja magát, s hazugúl Etelével mondja rokonnak.
Mondja, holott tán a latrok barlangja nevelte,
S mérges oroszlán, vagy tigris szoptatta szilajjá:
Hah! de miért epedek?... Menj Ungnak gőgös urához,
Nemtelen Árpádhoz, s fenyegesd meg, Kladni, nevemben,
Mondd: fejedelmi Zalán Árpádnak küldi parancsát.
Mondd: takarodjék el földemről még ma, s ne merje
A csendes folyamot hullámit nyomni hadával,
Mert ön népemmel, görög és bolgári sereggel
Rajta ütök, s leverem végkép, hogy nem marad, aki
Társai romlását hírűl vigye Volga vizéhez.�
Kladni, Zalán öreg apjának, nagy hírű Reánnak
Harcaiból maradott bajnok, hogy karja legyengűlt,
Késő vénséges bölcs, s biztos békekövet lett.
Most ura szózatján fölkél, és tisztesen őszült
Hajfürtét lesimítva komoly figyelemmel előáll.
Hallja kevély üzenetre fakadt fejedelme parancsát,
S dorgáló szemeket vetvén, így válaszol egyben:
� győző seregek fejedelme, dicséretes Árpád,
Ily szókat halljon tőlünk, unokája Reánnak!
S én a békekövet fenyegetve beszéljek-e nála?�
Így szólott; de Zalán komoly intésével elűzé.
Mint a csillapodó tenger, hogy látta megindúlt
Hű követét, enyhűle Zalán; de haragja helyett most
Félelem, és bajos aggodalom szállt gyenge szivébe,
S már kezdé sajnálni, hogy oly fenyegetve beszélett;
A rohanó magyarok harcát juttatva eszébe,
Már iszonyú leve lelkében bús képzeletének
A győző seregek fejedelme, dicséretes Árpád.
....
Messze terűl kiesen, s pusztán a zagyvai síkság
Napkelet, és dél tája felé; éjszakra, nyugatra
Dombordó halmok, s távolb a mátrai bércek
Hamvas felhőkként az egekhez látszanak érni.
Erre levágtatván sebesen, villogva kitüntek
Árpád, s bajnokai, s vízárként széllel elönték
A dobogó nagy tért. Árpád pedig álla magasban
Egy kis domb tetején. Vala ékes párduca vállán,
Rendítő buzogány jobbjában, s oldala mellett
Ősei harcaiból maradott nagy kardja világolt;
És könnyű süveg álla fején, s toll reszkete ormán,
Mint Ügeké, szépapjáé, nagy termete; könnyen
Mozdúl a súlyos fegyverrel; karjai, válla,
Mint a Mátratető, és bércei, izmus erősek.
Így állt meg komolyan, s végigpillanta hatalmas
Szemmel szép hadain, s intett, és nyomban elálltak
A rohanó csapatok. Valamint a csillapodó vész,
Lassú zúgással megszűnt a tábori vas-zaj.
A fegyver csillámla, de már nem csattoga többé,
S dárda, gerely, lobogó büszként emelődtek az égre.
A fejedelmi magyar még gondosan óva körülnéz,
Megtelepíti hadát, és sátort üttet az ormon.
Kél pirosan, mint a hajnal, szép sátora, fénylő
Gazdag aranyrojttal, tíz rézdárdára feszítve.
Ő pedig egy terepély bükk árnyékába kitérvén
Nézi kemény hadait, s iszonyú lelkében öröm kél,
Amint a szálló seregek csattognak előtte;
Mert ekkor száguldva hozák a harci vezérek
Bátor népeiket..."

2010. április 16., péntek

Légtérzárlat...


Nagyszerű, csodás és hasonló jelzős szerkezetek idézőjelben...!
Az izlandi vulkán miatt több ismerős is kinn rekedt valamelyik nyugat-európai repülőtéren, köztük András kollégánk is, minek következtében ugrott a hétvégi program...
És a vulkáni működés még fokozódik is! De jó! Ajánlom mindenkinek, induljanak el gyalog, hamarabb hazaérnek... És ebben az a vicc, hogy lehet nem is vicc...!


2010. április 12., hétfő

Választások 2010

Tegnap szavazott az ország, azaz a lakosság. Változást akartak, akartunk! Ha nem is földcsuszamlás szerű az eredmény az első forduló után, de meggyőző a FIDESZ fölény:
FIDESZ KDNP 206 képviselő
MSZP 28 képviselő
Jobbik 26 képviselő
LMP 5 képviselő
Ezek már biztos létszámok. És jön a második forduló a fennmaradt egyéni helyekért. És itt már a 2/3 a tét!!! Talán meg is lesz!

De ami többeknél is kiverte a biztosítékot, az a OVB határozatlansága, vagy határozottsága? Este 7-kor az szavazóhelyek zárásakor egyes helyeken még kígyóztak a sorok, mivel idén az igazolással szavazók csak meghatározott helyeken szavazhattak, így voltak olyan szavazókörzetek, ahol a létszám megduplázódott. Ezért meghosszabbították a kampánycsendet, de ezt csak negyedóra késéssel tették közzé, amíg a különböző médiák már a várható előrejelzéseket bemondták... Aztán jött a huzavona...
Miért nem megy nálunk minden flottul?

2010. április 10., szombat

Megdöbbentő...


Tegnap életének 65. évében elhunyt Varga Zoltán, vagy ahogy mindenki hívta a Varga Zoli, az "Aranycsapat" utáni generáció legvirtuózabb labdarúgója. Élete és pályafutása ellentmondásos volt, nem tudta beteljesíteni a magában rejlő potenciált.
A Fradihoz edzőként hazatérve is megosztotta a labdarúgó és a labdarúgást kedvelő társadalmat. Kezdeti sikerei után, jöttek a konfliktusai, így a munkája itt is torzóra sikeredett, mint ahogy más csapatoknál is.
Sokan nem értettek Vele egyet, de én pont amiatt kedveltem igazán, hogy a pocsolyához hasonlítható, lanyha hazai foci-élet "prominens" személyeinek is a szemébe mondta vélt és valós igazát, valamint mindig elmondta véleményét az adott szituációról...
A sors keserű fintora, vagy talán életének kerekké tételével lezárása, hogy szeretett játéka, azaz foci közben érte a kaszás suhintása, amit szíve már nem bírt...
Béke poraira...

ui.: Azért kíváncsi leszek, hogy az általa "szapult" emberek, csoportok most milyen nyilatkozatokat fognak adni...!

2010. április 9., péntek

Még kettőt alszunk...

Holnapután választunk! Hajnaltól kampánycsend... Éppen ezért a külföldön élő rokonok és ismerősök kedvéért felrakok mutatóba a kampányfilmekből.

Fidesz


mszp


Jobbik


LMP


mdf(?)


Azért némi commentet hozzáfűzök. Na szóval mszp! Riogatás megint! Ez náluk úgy látszik egy régi berögződés... És, hogy ők a demokraták? Zsebszerződések, mutyizások, stb... No comment!

LMP. Smiley-dobálózás?

mdf(?) ? Hát eső után köpönyeg, nyaljad meg a ...savanyú a szőlő?!? A hatalomért összecsókolózni az ősellenséggel? Erről Benito bácsi szavai jutnak eszembe a politikáról, meg az ősi mesterségről...

2010. április 5., hétfő

Locsolkodás

Íme egy (majdnem) autentikus húsvéti locsolkodás...

További Kelleme Húsvétot Mindenkinek!!!

2010. április 4., vasárnap

HúsvétMindenkinek Áldott, Békés Húsvétot Kívánok!
Reméljük a locsolkodásról nem az időjárás fog gondoskodni! (sajnos a meteorológia mást prognosztizál)


Harangoznak húsvétra
Leszakadt a tyúklétra.
Kezdődik a locsolás,
Mindenkinek jut tojás.

népi locsolóvers


2010. április 3., szombat

Plakátok együttállásaNa ugye milyen "aranyos" együttállás!?!
Most, hogy a választási kampány és az adó 1%-ért minket megszólítani próbálkozó óriásplakátok kacsintanak ránk úton-útfélen, érdekes dolgok alakulhatnak ki. Mint itt!!!
Szóval 2010. április 11-én válaszd az állatokat!

És akkor még egy alternatíva:


Ha ez ilyen egyszerű lenne...!


2010. április 2., péntek

Magyarország választ VI.

Végezetül a levitézlett MDF és miniszterelnök-jelöltjük az egykori "ősellenség"...


2010. április 1., csütörtök

Magyarország választ V.

Tegnap a Civil Mozgalom volt soron... 7 estéről volt szó de csak 6 lesz a maival... Valakik nem tudtak országos listát állítani...